Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:59 24/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015 )

- Dạy học theo TKB

- Gặp mặt đầu năm Ất mùi:17h15 ngày 24/3/2015

- Coi kiểm tra định kỳ

- Nộp đề KT định kỳ khối 11,12

- làm phách bài KT khối 10: cô Hà, cô My, cô Q.Anh

 

                                                                               TTCM

 

                                                                    Hà Thị Phượng

 

Các tin khác