Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Sinh học

Cập nhật lúc : 07:36 10/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )
Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn

    - Dạy theo phân phối chương trình.

    - Lên lịch báo giảng.

    - Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học.

    - Triển khai bồi dưỡng HSG: Thầy Quang.

    - Đăng ký dạy thao giảng.

    - Thứ năm Họp tổ chuyên môn:

       + Đổi mới phương pháp giảng dạy.

       + Xây dựng kế hoạch tháng 10.

    - Dự giờ thăm lớp.

Các tin khác