Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Sinh học

Cập nhật lúc : 08:54 05/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 9 năm 2021, từ 01/03/2021 đến 07/03/2021 )

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai Dạy - Học theo thời khóa biểu Dạy - Học theo thời khóa biểu
01/03/2021
Thứ Ba Dạy - Học theo thời khóa biểu Dạy - Học theo thời khóa biểu
02/03/2021
Thứ Tư Dạy - Học theo thời khóa biểu Dạy - Học theo thời khóa biểu
03/03/2021
Thứ Năm

Dạy - Học theo thời khóa biểu                       

Thi chọn học sinh giỏi cấp trường

Dạy - Học theo thời khóa biểu                       

Thi chọn học sinh giỏi cấp trường

04/03/2021
Thứ Sáu Dạy - Học theo thời khóa biểu Dạy - Học theo thời khóa biểu
05/03/2021
Thứ Bảy Dạy - Học theo thời khóa biểu Dạy - Học theo thời khóa biểu
06/03/2021
Chủ Nhật  Lao động vệ sinh \"Chủ nhật xanh\"  
07/03/2021