Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:36 08/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 - NĂM HỌC 2014– 2015

 

(Từ 29.12.2014 đến 04.01.2015)

 

+ Lớp 11 : Chiều 29.12.2014

+ Lớp 10: Chiều 30.12.2014

- Chấm, trả và sửa bài KTHKI.

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE đến vòng 20 để chuẩn bị thi cấp trường.

- Chuẩn bị tổ chức thi IOE cấp trường  vào ngày 10.01.2015.

- Gởi danh sách học sinh tham gia thi IOE cấp trường cho cô Hồng Thanh trước ngày  7.1.2015

 

 

                                                                     Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga 

Các tin khác