Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:54 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 04.1 đến 10.1.2016)

 

- Hoàn thành thống kê kết quả kiểm tra HKI và kết quả HKI.

- Chuẩn bị cho kỳ thi HSG cấp trường:

+ Giáo viên dạy các lớp đăng ký danh sách học sinh dự thi.

+ Giáo viên phụ trách ra đề thi:

. Cô Thanh Nga: Lớp 11

. Cô Anh Phương: Lớp 10

- Động viên học sinh tiếp tục tham gia IOE, chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố.

- Phân công dạy thay cô Ái (tham gia lớp tập huấn chuyên môn):

+ Sáng ngày 4/1/2016 - Tiết 4/ 5 – Lớp 12B1/ 12B2: Cô Thanh/ cô Ba

+ Sáng ngày 5/1/2016:

. Tiết 1/ 2 – Lớp 10B4/ 12B2: Cô Thảo

. Tiết 3 – Lớp 12B2: Thầy Lam

. Tiết 4, 5 – Lớp 10B4/ 12B1: Cô Phượng

+ Sáng ngày 6/1/2016:

. Tiết 1/ 2 – Lớp 12B2/ 12B1: Cô Hương

. Tiết 5 – Lớp 12B1: Thầy Lam

+ Sáng ngày 9/1/2016:

. Tiết 1/ 3 – Lớp 10B4: Cô Anh Phương

 

                                                                     Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                         Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác