Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:20 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 31/12 đến 6/01/2019)

- Hoàn thành chấm, trả bài kiểm tra,  nhập điểm kiểm tra HKI.

- Thực hiện chương trình HKII.

- Chuẩn bị báo cáo số liệu và báo cáo sơ kết HKI.

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, biểu mẫu, sổ sách quản lý thiết bị dạy học: Thầy Lam

 

                                                                     Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                               Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác