Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:22 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 11/03 đến 17/03/2019)

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Tiến hành chấm bài kiểm tra tập trung: Tổ Tiếng Anh

- Đăng bài lên trang web của trường theo qui định.

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương.

- Hướng dẫn, góp ý giờ dạy của sinh viên thực tập.

       

Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác