Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:22 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 11/03 đến 17/03/2019)

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Tiến hành chấm bài kiểm tra tập trung: Tổ Tiếng Anh

- Đăng bài lên trang web của trường theo qui định.

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương.

- Hướng dẫn, góp ý giờ dạy của sinh viên thực tập.

       

Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác