Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:11 11/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2014, từ 10/03/2014 đến 16/03/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 10.3 đến 16.3.2014)

- Chuẩn bị tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường: Cô Anh Phương.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Đăng ký dạy tại phòng lab.

- Tiết 4, buổi chiều ngày 13.03.2014: KTĐK tập trung môn Tiếng Anh lớp 11.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hoàng Thị Hồng Thanh

4 / sáng

Ba /11. 3. 2014

10B2

Unit 12: Listening

 

- Đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Tôn Nữ Anh Phương

2 / sáng

Sáu /21. 3.2014

12B9

Unit 13: Language focus

 

 

 

3 / sáng

Tư /26. 3. 2014

12B8

Unit 14: Reading

 

 

 

       

                                                                          Huế, ngày 9 tháng 3 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác