Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:01 08/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 9.3 đến 15.3.2015)

- Giáo viên lớp 10, 11 nộp đề KTĐK số 4 cho TTCM trước ngày 12.3.2015.

- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

- Thông  báo em Như Quỳnh thi IOE cấp tỉnh lần 2.

- 9g 30 ngày 12.3.2015: Họp nhóm giáo viên hướng dẫn SVTT.

       

                                                                        Huế, ngày 8 tháng 3 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                          Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

 

 

Các tin khác