Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:01 08/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 9.3 đến 15.3.2015)

- Giáo viên lớp 10, 11 nộp đề KTĐK số 4 cho TTCM trước ngày 12.3.2015.

- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

- Thông  báo em Như Quỳnh thi IOE cấp tỉnh lần 2.

- 9g 30 ngày 12.3.2015: Họp nhóm giáo viên hướng dẫn SVTT.

       

                                                                        Huế, ngày 8 tháng 3 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                          Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

 

 

Các tin khác