Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:40 02/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 14/3 đến 20/3/2016)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Đăng ký dạy phòng Lab đúng qui định.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trần Duy Lam

2 / chiều

 Năm/17/3/16

11B12

Unit 13: Reading

 

 

       

                                                                      Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác