Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:22 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 18/03 đến 24/03/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh.

- Phân công học sinh, GV tham gia cỗ vũ cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh.

- Hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên – nội dung 3 – THPT41.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết TTGD và TTCN sinh viên khoa Tiếng Anh – ĐHNN: cô Thanh Nga

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường: Cô Quỳnh Phương

- Thao giảng, dự giờ chào mừng 26/3

- Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 26/3

- Thẩm định SKKN

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn tháng 3: cô Anh Phương

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Ngô Thị Quỳnh Phương

Lê Thúy Ái

Trần Duy Lam

2 / sáng

4/ sáng

2/ chiều

18/3/2019

18/3/2019

21/3/2019

10B4

12B1

11B8

 

Unit 13: L.focus

Unit 8: Listening

Unit 13: Reading

                                                                                                Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2019                                                                                                       Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

        Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác