Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:18 18/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 17.3 đến 23.3.2014)

 

- Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường (từ 17.3 đến 29.3.2014): Cô Anh Phương.

. Tiết dự thi 1: Tiết 2 sáng thứ Sáu, ngày 21.3.2014, lớp 12B9 - Unit 13: Language focus

. Tiết dự thi 2: Tiết 3 sáng thứ Tư, ngày  26. 3.2014, lớp 12B8 - Unit 14: Reading

- Phân công giáo viên dạy thay cô Thanh Nga, cô Hồng Thanh (giám khảo)

. Thầy Lam: Tiết 2 sáng thứ Sáu, ngày 21. 3.2014, lớp 12B3.

. Cô Ái: Tiết 3 sáng thứ Tư, ngày  26. 3.2014, lớp 10B

- 15g30 ngày 20.3.2014: Họp tổ chuyên môn, báo cáo Bồi dưỡng thường xuyên.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Đăng ký dạy tại phòng lab.

- Đăng bài lên trang web của trường theo qui định.

 

       

                                                                       Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác