Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:41 02/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 21/3 đến 27/3/2016)

 

- 15g30 ngày 24/3/2016: Họp tổ chuyên môn.

- Phân công soạn đề cương KTĐK lớp 11 và 12:

+ Lớp 11: Cô Anh Phương, cô Phượng

+ Lớp 12: Cô Ba, cô Hoàng Nga

- Báo cáo tổng kết TTGD và TTCN sinh viên khoa Tiếng Anh – ĐHNN: cô Thanh Nga

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Đăng bài lên trang web của trường theo qui định.

       

                                                                    Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                         Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác