Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:42 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 25/03 đến 31/03/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm  vào sổ điểm chính và cổng thông tin.

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng học sinh lớp 10, 11.

- Thao giảng, dự giờ tháng 3.

- Phân công soạn đề cương KTHK lớp 10, 11, 12:

- Phụ trách ra đề thi lớp 10, 11: cô Hồng Thanh, cô Thanh Nga

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: cô Quỳnh Phương

                                                                                               

Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2019                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

        Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác