Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:12 24/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 24.3 đến 30.3.2014)

- Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường (từ 17.3 đến 29.3.2014): Cô Anh Phương.

. Tiết dự thi 2: Tiết 3 sáng thứ Tư, ngày  26.3.2014, lớp 12B8 - Unit 14: Reading

- Phân công giáo viên dạy thay cô Hồng Thanh (giám khảo)

. Cô Hương: Tiết 3 sáng thứ Tư, ngày  26.3.2014, lớp 10B2.

- 27.3.2014: Lớp 10 kiểm tra định kỳ tập trung – Bài 3.

- Hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên – nội dung 1 và nội dung 2.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Phân công giáo viên dạy thay cô Anh Phương (Lý do nghỉ: bận việc gia đình)

. Cô Thanh Nga: Tiết 2 sáng thứ Hai, ngày  24.3.2014, lớp 12B8.

. Cô Phượng: Tiết 3 sáng thứ Hai, ngày  24.3.2014, lớp 12B9.

. Cô Thanh: Tiết 5 sáng thứ Hai, ngày  24.3.2014, lớp 12B7.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trương Thị Thanh Nga

3 / sáng

Ba /25. 3. 2014

12B1

Unit 12: Language focus

 

                                                                                                Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2014        

                                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                     Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác