Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:12 24/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 24.3 đến 30.3.2014)

- Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường (từ 17.3 đến 29.3.2014): Cô Anh Phương.

. Tiết dự thi 2: Tiết 3 sáng thứ Tư, ngày  26.3.2014, lớp 12B8 - Unit 14: Reading

- Phân công giáo viên dạy thay cô Hồng Thanh (giám khảo)

. Cô Hương: Tiết 3 sáng thứ Tư, ngày  26.3.2014, lớp 10B2.

- 27.3.2014: Lớp 10 kiểm tra định kỳ tập trung – Bài 3.

- Hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên – nội dung 1 và nội dung 2.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Phân công giáo viên dạy thay cô Anh Phương (Lý do nghỉ: bận việc gia đình)

. Cô Thanh Nga: Tiết 2 sáng thứ Hai, ngày  24.3.2014, lớp 12B8.

. Cô Phượng: Tiết 3 sáng thứ Hai, ngày  24.3.2014, lớp 12B9.

. Cô Thanh: Tiết 5 sáng thứ Hai, ngày  24.3.2014, lớp 12B7.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trương Thị Thanh Nga

3 / sáng

Ba /25. 3. 2014

12B1

Unit 12: Language focus

 

                                                                                                Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2014        

                                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                     Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác