Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:03 08/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2015, từ 23/03/2015 đến 29/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 23.3 đến 29.3.2015)

 

- 9g30 ngày 26.3.2015: Khảo sát môn tiếng Anh lớp 12.

+ Phân công ra đề: cô Thanh Nga

+ Phân công chấm: Nhóm giáo viên dạy lớp 12.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Đăng bài lên trang web của trường theo qui định.

 

       

                                                                       Huế, ngày 21 tháng 3 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

Các tin khác