Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:53 02/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 28/3 đến 3/4/2016)

- 9g30 ngày 31/3/2016: Lớp 12 kiểm tra định kỳ tập trung – Bài 4.

- 15g30 ngày 31/3/2016: Lớp 11 kiểm tra định kỳ tập trung – Bài 4.

- 15g30 ngày 31/3/2016: Họp tổ chuyên môn.

- Hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên – nội dung 3.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

4

Huỳnh Thị Tuyết Ba

Hoàng Thị Thanh Nga

Ngô Thị Quỳnh Phương

Hoàng Thị Hồng Thanh

4 / sáng

3/ sáng

2/ sáng

2/ sáng

Hai (28/3/2016)

Năm (31/3/2016)

Sáu (1/4/2016)

Bảy (2/4/2016)

12B5

10B8

10B2

12B6

Unit 15: Speaking

Unit 14: Reading

Unit 14: Reading

Unit 15: Reading

                                                                                   

                                                                                                Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2015                                                                                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                      Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác