Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:19 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 1/4 đến 7/4/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Ôn thi HKII cho học sinh lớp 12.

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng cho học sinh lớp 10, 11.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Hồ Thị Phi Phượng

1/ chiều

Năm/11/4/2019

 

11B3

 

Unit 15: Language focus

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Tôn Nũ Anh Phương

4/ sáng

Sáu /12/4/2019

 

12B7

 

Unit 16: Reading

                                                                                               

                                                                                                                Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2019                               

                                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác