Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:04 08/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 30.3 đến 5.4.2015)

- Hoàn thành dự giờ, đánh giá và nhận xét về đợt hướng dẫn SVTT.

- 15g30 ngày 2.4.2015: Lớp 11 kiểm tra định kỳ tập trung – Bài 4.

- Hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên – nội dung 1.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Ôn tập chuẩn bị cho học sinh lớp 12 thi HKII.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Ngô Thị Quỳnh Phương

4 / sáng

Sáu /3.4. 2015

12B7

Unit 15: Reading

 

                                                                                                Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2015                                                                                            

                                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                 Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác