Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:04 08/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 30.3 đến 5.4.2015)

- Hoàn thành dự giờ, đánh giá và nhận xét về đợt hướng dẫn SVTT.

- 15g30 ngày 2.4.2015: Lớp 11 kiểm tra định kỳ tập trung – Bài 4.

- Hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên – nội dung 1.

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

- Ôn tập chuẩn bị cho học sinh lớp 12 thi HKII.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Ngô Thị Quỳnh Phương

4 / sáng

Sáu /3.4. 2015

12B7

Unit 15: Reading

 

                                                                                                Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2015                                                                                            

                                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                 Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác