Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:04 02/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 4/4 đến 10/4/2016)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm  vào sổ điểm chính và cổng thông tin.

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng học sinh lớp 10, 11.

- Tiến hành thao giảng, dự giờ tháng 4.

- Phân công soạn đề cương KTHK lớp 10, 11, 12:

+ Lớp 10: Cô Thảo, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương. Hạn chót: 15/4/2016.

+ Lớp 11: Cô Hương, thầy Lam. Hạn chót: 15/4/2016.

+ Lớp 12: Cô Ái, cô Ba. Hạn chót: 5/4/2016.

- Phụ trách ra đề thi lớp 10, 11, 12: cô Hồng Thanh.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Ngô Thị Quỳnh Phương

2 / sáng

 Sáu (8/4/2016

10B2

Unit 16: Reading

 

                                                                                               

                                                                                           Huế, ngày 5 tháng 4 năm 2015                                   

                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác