Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:20 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 8/4 đến 14/4/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Dạy bồi dưỡng HSG lớp 10, 11

- Ôn tập, kiểm tra HKII lớp 12.

- Chuẩn bị kiểm tra HKII lớp 10, 11:

+ Lập ma trận kiểm tra học kỳ II lớp 10, 11: Cô Trương Thị Thanh Nga

+ Soạn đề cương lớp 10: Cô  Quỳnh Phương, cô Anh Phương, cô Thảo

+ Soạn đề cương lớp 11: Cô  Thúy Hương, thầy Lam

+ Ra đề kiểm tra học kỳ II lớp 10: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh

+ Ra đề kiểm tra học kỳ II lớp 11: Cô Trương Thị Thanh Nga

                                                                                                Huế, ngày 6 tháng 4 năm 2019                                                                                                          

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác