Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:30 07/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

        TỔ TIẾNG ANH

 

             

 

 

 

                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

                              (Từ 7.4 đến 13.4.2014)

 

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin.

 

- Dạy ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

 

- Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng cho học sinh lớp 10, 11.

 

- Các lớp tiến hành kiểm tra định kỳ bài số 4 theo PPCT, gửi đề cho TTCM trước ngày kiểm tra một tuần.

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Huỳnh Thị Tuyết Ba

2 / chiều

Hai /7.4. 2014

11B2

Grammar: Cleft sentences

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


                                                                                        Huế, ngày 5 tháng 4 năm 2014

                                                                                              Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

 

 

 

Các tin khác