Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:21 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 15/4 đến 21/4/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng cho học sinh lớp 10, 11.

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

- Thực hiện dạy ôn tập cho học sinh lớp 12.

- 15g40 ngày 18/4/2019: Họp tổ chuyên môn.

                                                                                                Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2019                                                                                                       

                                                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác