Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:20 25/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 18/4 đến 24/4/2016)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Sáng 19/4/2016: Kiểm tra HKII lớp 12

- Chiều 19/4/2016: Chấm bài  kiểm tra HKII lớp 12.

- Chuẩn bị kiểm tra HKII lớp 10, 11:

+ Lập ma trận kiểm tra học kỳ II lớp 10, 11: Cô Trương Thị Thanh Nga

+ Soạn đề cương lớp 10: Cô  Quỳnh Phương, cô Anh Phương, cô Thảo

+ Soạn đề cương lớp 11: Cô  Thúy Hương, thầy Lam

+ Ra đề kiểm tra học kỳ II lớp 10, 11: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh

 

                                                                                               Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2016                                                                                                                                                                                 Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                                     Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác