Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:22 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 22/4 đến 28/4/2019)

- 9g30 ngày 25/4/2019: Họp tổ chuyên môn.

- Hoàn tất bài viết, báo cáo về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Dạy ôn tập cho học sinh lớp 12

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Trần Duy Lam

2/ chiều

Năm / 25/4/2019

11B12

Unit 16: Language focus

                                                                                                Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2019                                                                                                        

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác