Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:22 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019 )

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 22/4 đến 28/4/2019)

- 9g30 ngày 25/4/2019: Họp tổ chuyên môn.

- Hoàn tất bài viết, báo cáo về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Dạy ôn tập cho học sinh lớp 12

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Trần Duy Lam

2/ chiều

Năm / 25/4/2019

11B12

Unit 16: Language focus

                                                                                                Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2019                                                                                                        

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác