Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:07 27/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 17 năm 2014, từ 21/04/2014 đến 27/04/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

 

            

                                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 - NĂM HỌC 2013 – 2014

                                              (Từ 21.4 đến 27.4.2014)

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

 

- Lớp 12 kiểm tra HKII vào sáng thứ 4 – 23.4.2014.

 

- Lớp 12 chấm bài kiểm tra HKII tập trung vào chiều thứ 6 – 25.4.2014.

 

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Từ Dạ Thảo

2 / chiều

Sáu /25.4. 2014

12B10

Unit 16: Reading

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2014          

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác