Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:42 25/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 20.4 đến 26.4.2015)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Lập ma trận kiểm tra học kỳ II lớp 10: Cô Trương Thị Thanh Nga

- Lập ma trận kiểm tra học kỳ II lớp 11: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh

- Giáo viên dạy lớp 10, 11 gửi đề ôn tập kiểm tra HKII trước ngày 23.4.2015.

- 8g00 ngày 23.4.2015: Giáo viên dạy Tiếng Anh 10 chấm bài KTĐK số 4 lớp 10.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Tôn Nữ Anh Phương

Trương Thị Thanh Nga

Hồ Thị Phi Phượng

2/chiều

2 / sáng

3 / sáng

Hai / 20.4.2015

Ba /21.4. 2015

Tư /22.4. 2015

11B3

10B6

10B4

Unit 16: Reading

Unit 14: Language focus

Unit 16: Reading

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Hoàng Thị Hồng Thanh

 

3/ chiều

 

Bảy/ 25.4.2015

11B7

 

Unit 15: Writing

 

                                                                                                Huế, ngày 18 tháng 4 năm 2015           

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

                                                                                                   Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác