Dạy tức là học hai lần''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:21 25/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 25/4 đến 1/5/2016)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

- Phân công dạy thay thầy Lam (tham gia lớp tập huấn chuyên môn):

+ Sáng thứ 3 ngày 26/4/2016 - Tiết 1/2 – Lớp 10B3/ 10B6: Cô Thảo

+ Chiều thứ 3 ngày 26/4/2016: Tiết 1/2/4 – Lớp 11B12/11B12/11B11: cô Phượng

+ Sáng thứ 4 ngày 27/4/2016: Tiết 1/2/4 – Lớp 10B3/10B6/10B3: cô Anh Phương

+ Chiều thứ 4 ngày 27/4/2016: Tiết 3,4,5 – Lớp 11B12/11B11/11B11: cô Ái

+ Sáng thứ 5 ngày 28/4/2016: Tiết 1/2/3 – Lớp 10B3/10B6/10B3: cô Quỳnh Phương

+ Chiều thứ 5 ngày 28/4/2016: Tiết 1/2 – Lớp 10B3/10B6/10B3: cô Hoàng Nga

 - Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Từ Dạ Thảo

2/ chiều

Hai (25/4/2016)

 

10B10

Unit 16: Writing

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Trương Thị Thanh Nga

Từ Dạ Thảo

2/ chiều

3/ chiều

Tư (27/4/ 2016)

Năm(28/4/2016)

11B6

11B1

Unit 16: Language focus

Unit 16: Language focus

                                                                                                Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2016                                                                                                                                                                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác