Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:09 27/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 18 năm 2014, từ 28/04/2014 đến 04/05/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

 

             

 

 

 

                                                                     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

                                                                       (Từ 28.4 đến 4.5.2014)

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

 

- Từ 28.4.2014 lớp 12 học theo thời khóa biểu ôn tập.

 

- Sáng 29.4.2014 hạn cuối giáo viên dạy các môn  KTTT lớp 12 hoàn thành nhập điểm vào cổng QLTTGDĐT.

 

- Chiều 29.4.2014 GVCN hoàn thành điểm TBCM HKII và CN, chuẩn bị dữ liệu để xét HK và điều kiện dự thi TN THPT của học sinh lớp 12.

 

- Nghỉ lễ 30.4, 01.5.

 

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

 

 

 

 

 

                                                                        Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2014                   

                                                                               Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác