Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:43 25/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

 

             

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 

 

(Từ 27.4 đến 3.5.2015)

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

 

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

 

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Ngô Thị Quỳnh Phương

3/ sáng

Tư /29.4. 2015

 

12B7

Unit 16: Language focus

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Trương Thị Thanh Nga

Từ Dạ Thảo

1/ sáng

4/ sáng

Tư /29.4. 2015

Tư /29.4. 2015

10B6

10B3

Unit 16: Language focus

Unit 16: Language focus

 

 

 

                                                                                                Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2015          

                                                                                                       Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Trương Thị Thanh Nga

          

 

Các tin khác