Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:59 04/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36 - NĂM HỌC 2015– 2016

 

(Từ 2.5 đến 8/5/2016)

- 9g30 ngày 5/5/2016: Họp tổ chuyên môn.

- Hoàn tất bài viết, báo cáo về bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Dạy ôn tập cho học sinh lớp 12

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Trần Duy Lam

2/ chiều

 

Năm / 5.5.2016

11B12

Unit 16: Language focus

 

                                                                                                Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2016                                                                                                      

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                   Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác