Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:23 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 29/4 đến 5/5/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Lớp 10, 11 ôn tập kiểm tra HKII tập trung.

- Lớp 12 ôn tập thi THPT quốc gia.

- Chuẩn bị hoàn tất HSSS cá nhân và tổ chuyên môn.

                                                                                                Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2019                                                                                                      

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                     Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác