Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:17 02/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36 - NĂM HỌC 2014– 2015

 

(Từ 4.5 đến 10.5.2015)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Ôn tập kiểm tra học kỳ II cho học sinh lớp 10, 11.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Trần Duy Lam

Nguyễn Thị Thúy Hương

2/ chiều

2/ sáng

Hai / 4.5.2015

Tư / 6.5.2015

10B14

10B2

Unit 16: Language focus

Unit 16

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

1

2

3

Trương Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Thúy Hương

Từ Dạ Thảo

4/ sáng

5/ sáng

4/ sáng

Ba / 5.5. 2015

Ba / 5.5. 2015

Tư / 6.5. 2015

10B6

10B4

10B3

Unit 16: Language focus

Unit 16

Unit 16: Language focus

 

                                                                                                Huế, ngày 2 tháng 5 năm 2015                                                                                                       

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác