Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:06 09/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2016, từ 09/05/2016 đến 15/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 9/5 đến 15/5/2016)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Lớp 10, 11 kiểm tra HKII tập trung.

- Lớp 12 ôn tập thi THPT quốc gia.

- Chuẩn bị hoàn tất HSSS cá nhân và tổ chuyên môn.

                                                                                                Huế, ngày 8 tháng 5 năm 2016                                                                                                                                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                    Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác