Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:24 22/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2019, từ 06/05/2019 đến 12/05/2019 )

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 6/5 đến 12/5/2019)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Lớp 10, 11 kiểm tra HKII tập trung.

- Lớp 12 ôn tập thi THPT quốc gia.

- Chuẩn bị hoàn tất HSSS cá nhân và tổ chuyên môn.

                                                                                                Huế, ngày 5 tháng 5 năm 2019                                                                                                       

                                                                                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                   Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác