Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 10:23 04/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 06.1 đến 12.1.2014)

 

- Giáo viên lớp 10, 11: Chấm, trả và sửa bài KTHKI.

- Gởi thống kê kết quả kiểm tra HKI và kết quả HKI môn Tiếng Anh cho TTCM.

- Tổ Công đoàn Tiếng Anh họp sơ kết thi đua HKI, bình chọn 2 ĐVCĐ xuất sắc.

- Tổ chức thi IOE cấp thành phố:

+ Thời gian: Sáng 12.01.2014:

. Lớp 10:

. Lớp 11:

. Lớp 12:

+ Địa điểm: Phòng Tin học – Trường THPT Bùi Thị Xuân.

+ Giáo viên phụ trách: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh.

 

 

 

                                                                   Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                          Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác