Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:36 08/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 05.1 đến 11.1.2015)

 

- Hoàn thành thống kê kết quả kiểm tra HKI và kết quả HKI.

- Tổ Công đoàn Tiếng Anh họp sơ kết thi đua HKI, bình chọn 2 ĐVCĐ xuất sắc.

- Tổ chức thi IOE cấp trường:

+ Thời gian: Sáng 10.01.2015:

. Lớp 10: 9g00 – 9g30

. Lớp 11: 10g00 – 10g30

. Lớp 12: 11g00 – 11g30

+ Địa điểm: Phòng Tin học – Trường THPT Bùi Thị Xuân.

+ Giám thị: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh, cô Từ Dạ Thảo, cô Hoàng Thị Thanh Nga.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Lê Thúy Ái

 1/ chiều

8.01.2015

 

11B2

 

Unit 8 – Language focus

 

 

 

                                                                      Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác