Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:01 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 11.1 đến 17.1.2016)

 

- 15g30 ngày 14/01/2016: Tổ chuyên môn sơ kết HKI.

- Hoàn tất HSSS của tổ chuyên môn – HKI: cô Thanh Nga

- Hoàn tất các biểu mẫu, sổ quản lý các đồ dùng, thiết bị dạy học: cô Thanh Nga..

- Đăng bài viết lên website của trường: Cô Hoàng Nga.

 

                                                                       Huế, ngày 9 tháng 01 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác