Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:01 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 11.1 đến 17.1.2016)

 

- 15g30 ngày 14/01/2016: Tổ chuyên môn sơ kết HKI.

- Hoàn tất HSSS của tổ chuyên môn – HKI: cô Thanh Nga

- Hoàn tất các biểu mẫu, sổ quản lý các đồ dùng, thiết bị dạy học: cô Thanh Nga..

- Đăng bài viết lên website của trường: Cô Hoàng Nga.

 

                                                                       Huế, ngày 9 tháng 01 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác