Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:21 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 7/01 đến 13/01/2019)

 

- 7g30 ngày 12/01/2019: Tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo án.

- Hoàn tất báo cáo số liệu HKI.

- Hoàn tất dự trù kinh phí năm 2019.

- Cập nhật lịch báo giảng.

 

                                                                      Huế, ngày 5 tháng 01 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác