Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 03:10 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 6/1 đến 12/1/2020)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (6/1)

Chấm bài KTHKI tập trung

Chấm bài KTHKI tập trung

Ba (7/1)

Chấm bài KTHKI tập trung

Chấm bài KTHKI tập trung

Tư (8/1)

 

 

Năm (9/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Sáu (10/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (11/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (12/1)

 

 

Các tin khác