Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:12 27/05/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

 

             

 

 

 

                                                                KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

                                                                    (Từ 12.5 đến 18.5.2014)

 

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

 

- Sáng 15.5.2014 hạn cuối giáo viên dạy các môn  KTTT lớp 10, 11 hoàn thành nhập điểm vào cổng QLTTGDĐT.

 

- Chiều 15.5.2014 GVCN hoàn thành điểm TBCM HKII và CN, chuẩn bị dữ liệu để xét HK.

 

- Sáng 17.5.2014 hạn cuối GVBM hoàn thành sổ điểm, học bạ.

 

 

 

 

 

                                                                                                Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2014                                                                         

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác