Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:39 15/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2015, từ 11/05/2015 đến 17/05/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 11.5 đến 17.5.2015)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Chiều 14.5 lớp 10 kiểm tra HK2  môn Tiếng Anh – phần nói.

- Chiều 14.5 lớp 11 kiểm tra HK2  môn Tiếng Anh.

- Chiều 15.5 lớp 10 kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh.

- 7g30 sáng 16.5 GV Tiếng Anh dạy  lớp  11 chấm bài KTHK tập trung.

- 7g30 sáng 17.5 GV Tiếng Anh dạy  lớp  10 chấm bài KTHK tập trung.

                                                                                                Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2015        

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác