Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:40 15/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2015, từ 18/05/2015 đến 24/05/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 18.5 đến 24.5.2015)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Sáng 19.5.2015 hạn cuối giáo viên dạy các môn  KTTT lớp 10, 11 hoàn thành nhập điểm vào cổng QLTTGDĐT.

- Chiều 20.5.2015 GVCN hoàn thành điểm TBCM HKII và CN, chuẩn bị dữ liệu để xét HK vào ngày 21.5.2015.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

1

2

3

Lê Thúy Ái

Hoàng Thị Thanh Nga

Từ Dạ Thảo

4/ chiều

2/ chiều

5/ chiều

Hai /18.5. 2015

Ba / 19.5. 2015

Ba / 19.5. 2015

10B8

10B12

11B10

TC32: Comparison

TC32: Comparison

TC33: It is said that …

                                                                                                Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2015                                                                                                    

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                   Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác