Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:40 15/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2015, từ 18/05/2015 đến 24/05/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 18.5 đến 24.5.2015)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Sáng 19.5.2015 hạn cuối giáo viên dạy các môn  KTTT lớp 10, 11 hoàn thành nhập điểm vào cổng QLTTGDĐT.

- Chiều 20.5.2015 GVCN hoàn thành điểm TBCM HKII và CN, chuẩn bị dữ liệu để xét HK vào ngày 21.5.2015.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Thứ/ Ngày

Lớp

Bài dạy

1

2

3

Lê Thúy Ái

Hoàng Thị Thanh Nga

Từ Dạ Thảo

4/ chiều

2/ chiều

5/ chiều

Hai /18.5. 2015

Ba / 19.5. 2015

Ba / 19.5. 2015

10B8

10B12

11B10

TC32: Comparison

TC32: Comparison

TC33: It is said that …

                                                                                                Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2015                                                                                                    

                                                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                   Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác