Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:40 13/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 3 năm 2014, từ 13/01/2014 đến 19/01/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 13.1 đến 19.1.2014)

 

- Thực hiện chương trình học kỳ 2 từ ngày 13.1.2014.

- Thông báo kết quả thi IOE cấp thành phố.

- Ngày 15.01.2014: Tổ chuyên môn, tổ công đoàn sơ kết học kỳ I.

 

 

 

                                                                    Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác