Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 03:10 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 13/1 đến 19/1/2020)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (13/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (14/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (15/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (16/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Sáu (17/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (18/1)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (19/1)

 

 

 

Các tin khác