Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 22:09 19/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2021, từ 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20 - NĂM HỌC 2020–2021

(Từ 18/01 đến 24/01/2021)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (18/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

8g00: Họp liên tịch

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (19/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (20/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (21/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Họp HĐSP

Sáu (22/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g00: Họp HĐ chấm thi chọn HSG cấp tỉnh (cô T. Nga)

Bảy (23/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (24/01)

 

 

Các tin khác