Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:44 27/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2016–2017

 

(Từ 22/8 đến 28/8/2016)

 

- Họp tổ chuyên môn: 25/8/2016

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Chuẩn bị lên  kế hoạch hoạt động tổ Tiếng Anh năm học 2016-2017.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho học sinh lớp 12: Cô Thanh Nga phụ trách.

- Giáo viên phụ trách các lớp 12 lập danh sách học sinh học bồi dưỡng môn tiếng Anh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức KTĐK tập trung môn Tiếng Anh.

- Kiểm tra trang thiết bị dạy học: máy cassettes, phòng lab.

- GVCN ổn định lớp, cập nhật thông tin học sinh.

- Đề xuất lịch kiểm tra định kỳ tập trung theo PPCT.

- Nắm tình hình học tập của học sinh để đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập.

 

                                                                           Huế, ngày 20 tháng 8 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga